Ford Fusion - palubný počítač Ford Fusion


Informačný systém vozidla - nulovanie jednotlivých hodnôt
 
Na vynulovanie jednotlivých hodnôt (napr. priemernej spotreby) stačí podržať dlhšie páčku
(dá sa to aj za pohybu auta)
 
Informačný systém vozidla - zobrazenie ponuky Settings menu (Ponuka nastavení)
 
Na otvorenie tejto ponuky Settings menu stlačte a podržte tlačidlo RE/SET
 
Potom sa môžte prepínať medzi jednotlivými displejmi krátkym stlačením tlačítka RE/SET
 
Keď sa zobrazí príslušný displej, stlačte a podržte tlačidlo RE/SET, aby ste mohli vykonať zmenu nastavení.
 
Pozrieme sa na to, čo všetko nám palubný počítač ponúka; čo môžme si nastaviť.
(medzi týmito displejmi sa preklikávate tlačidlom RE/SET)
 
 
Konkrétne zmeny v nastaveniach
 
1. Funkcia diaľkového odomykania (Remote unlocking)
 
Prednastavená hodnota je
All doors - všetky dvere, to vlastne znamená, že diaľkovým ovládačom na kľúči si otváram všetky dvere na aute. (klasicky jedným kliknutím na kľúči)
 
Takže ak si to chcem zmeniť, ako už bolo napísané, treba dlhšie teraz podržať tlačidlo RE/SET. Potom by sa nam mala šípka prepnúť na Driver only
 
Driver only = iba vodič. To si nastavím, ak chcem aby po jednom stlačení diaľkového ovládača sa mi otvorili iba dvere vodiča. Dalším stlačenim tlačidla do 2s sa odomknú aj ostatné dvere na aute.
 
2. Funkcia Lane change indicators (indikacia zmeny jazdneho pruhu)
 

3 Flashes - (tuknutim) do multifunkcnej packy, nam smerovky 3 krat zablikaju (ja to osobne velmi casto puzivam, ked prechadzam z pruhu do pruhu, len tuknem do packy, neprepinam ju ako ked klasicky na krizovatke som a dlhsie blikam)
 
Takže ak si to chcem zmeniť, ako už bolo napísané, treba dlhšie teraz podržať tlačidlo RE/SET.
Potom by sa nam mala šípka prepnúť na 1 Flash = iba raz blikne smerovka ...
 
3. Funkcia Radio display (Displej radioprijímača)
 

In Cluster - (v združenom prístrojovom paneli): displej audiozariadenia sa opakovane zobrazí aj na displeji informačného centra
 
Takže ak si to chcem zmeniť, treba dlhšie teraz podržať tlačidlo RE/SET.
Potom by sa nam mala šípka prepnúť na Radio only = zobrazenie displeja radioprijímača v inf. centre sa deaktivuje.
 
4. Funkcia Výstraha pri prudkom brzdení (Hazards on heavy braking)
 

Enabled - (aktivovaný): ak prudko zabrzdíte, výstražné svetlá bliknú minimálne 3 krát
 
Takže ak si to chcem zmeniť, treba dlhšie teraz podržať tlačidlo RE/SET.
Potom by sa nam mala šípka prepnúť na Disabled = funkcia je vypnutá, deaktivavaná.
 
5. Zvukové signály (Chimes)
 

All - (všetky): všetky zvukové signály sú aktivované (napr. pri zmene teploty pod 4 stupne, Vám palubák zapípa a podobne.)
 
Takže ak si to chcem zmeniť, treba dlhšie teraz podržať tlačidlo RE/SET.
Potom by sa nam mala šípka prepnúť na Minimal = nasledujúce zvukové signály su výpnuté:
- potvrdenie stlačenia tkačidla RE/SET
- výstraha pred nízkou teplotou pod 4 stupne.
- výstraha pred vyprázdnením nádrže 80, 40 a 20 km jazdy.
 
6. Nastavenie jazyka (Language menu)
 

Na otvorenie ponuky stlačte a podržte tlačidlo RE/SET
 
Na prepínanie medzi jazykmi stlačte krátko tlačidlo RE/SET. Ak ste označili požadovaný jazyk, stlačte a podržte stlačené tlačidlo RE/SET
 
7. Opustenie menu nastavení - exit, koniec
 
Ak si želáte ukončiť ponuku Settings menu (menu nastavení) presuňte sa na túto ponuku a stlačte a podržte tlačidlo RE/SET.
Rovnako sa ponuka Settings menu automaticky uzavrie, ak tlačidlo RE/SET nestlačíte po dobu asi 20s a vtedy sa žiadne zmeny nastavenia neuložia.
autor dulius
edit dulius